logotypy1

 

 

 ProjeKt:  AKADEMIA ZAWODOWCÓW W POWIECIE POLKOWICKIM

 

 

Stypendia dla uczniów w ramach projektu "AKADEMIA ZAWODOWCÓW W POWIECIE POLKOWICKIM"

***

Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach rusza realizacja kolejnego przedsięwzięcia finansowanego ze środków unijnych.

Projekt "Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim" skierowany jest do uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.

W ramach realizacji przewidziano wiele ciekawych i różnorodnych form wsparcia, których celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów. Informacje na temat projektu i zaplanowanych w nim działań można znaleźć na: https://zs.polkowice.pl/index.php/ksztalcenie/projekt-akademia-zawodowcow 

Wkrótce rusza rekrutacja !

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych!