ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja kursu linorytu dla uczniów
Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
w ramach projektu pn.: „Wspieramy zawodowców” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE  [.pdf -  2 549 443 B 21.04.2023 r.

 OGŁOSZENIE  [.pdf - 38 776 B 21.04.2023 r.

 FORMULARZ OFERTOWY  [.docx - 111 626 B]  21.04.2023 r.

 ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA  [.pdf - 22 791 B 08.05.2023 r.

 WYBÓR OFERTY  [.pdf - 689 348 B]  08.05.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia do pracowni
Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
w ramach projektu pn.: „Wspieramy zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE  [.pdf -  1 613 066 B]  18.04.2023 r.

 OGŁOSZENIE  [.pdf - 64 984 B]  18.04.2023 r.

 FORMULARZ OFERTOWY  [.docx - 140 460 B]  18.04.2023 r.

 OGŁOSZENIE - AKTUALIZACJA  [.pdf - 65 496 B]  19.04.2023 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE - AKTUALIZACJA  [.pdf -  1 615 562 B]  19.04.2023 r.

 VIDEO CARD BENCHMARK  [.pdf -  1 697 451 B]  19.04.2023 r.

 ODPOWIEDŹ NA PYTANIA  [.pdf -  959 345 B]  24.04.2023 r.

 INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWKI VAT  [.pdf -  208 077 B]  26.04.2023 r.

 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  [.pdf -  458 900 B]  27.04.2023 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ 1  [.pdf -  980 152 B]  08.05.2023 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ 4 i 5  [.pdf -  690 820 B]  11.05.2023 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ 2  [.pdf -  967 864 B]  12.05.2023 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ 3  [.pdf -  977 718 B]  15.05.2023 r.

 ROZSTRZYGNIĘCIE: ZAKUP MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH DO PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ  [.pdf -  43 208 B]  17.05.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja kursów specjalistycznych dla nauczycieli ZespołuSzkół im. Narodów Zjednoczonej Europy  w Polkowicachw ramach projektu pn.: „Wspieramy zawodowców” wramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaDolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE  [.pdf -  650 329 B]  06.04.2023 r.

 OGŁOSZENIE  [.pdf - 43 958 B]  06.04.2023 r.

 FORMULARZ OFERTOWY  [.docx - 114 854 B]  06.04.2023 r.

 WYNIKI POSTĘPOWANIA  [.pdf - 691 435 B]  18.04.2023 r.

 ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA  [.pdf - 26 925 B]  18.04.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja kursów specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli
Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
w ramach projektu pn.: „Wspieramy zawodowców” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE  [.pdf -  919 525 B]  04.04.2023 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE-AKTUALIZACJA  [.pdf -  618 999 B]  06.04.2023 r.

 OGŁOSZENIE  [.pdf - 66 909 B]  04.04.2023 r.

 FORMULARZ OFERTOWY  [.docx - 115 375 B]  04.04.2023 r.

 ZMIANA TERMINU  [.pdf - 346 658 B]  07.04.2023 r.

 PROŚBA O WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 95/03/2023/ZSP  [.pdf - 477 260 B]  13.04.2023 r.

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA CZ. 5 KURS LINORYTU  [.pdf - 375 073 B]  19.04.2023 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZ. 2  UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE DO 1 KV  [.pdf - 393 970 B]  19.04.2023 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZ. 3 KURS SITODRUK I CYJANOTYPIA  [.pdf - 172 864 B]  21.04.2023 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZ.  KURS FOTOGRAFII ANALOGOWEJ  [.pdf - 2 577 996 B]  21.04.2023 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZ. 1 KURS DRUK 3D  [.pdf - 34 792 B]  27.04.2023 r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

 

 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  [.pdf - 37 478 B]  27.01.2023 r.

 INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH  [.pdf - 403 376 B]  03.02.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja kursów specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół
w Polkowicach w ramach projektu pn.:
„Wspieramy zawodowców” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   25.01.2023 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE   25.01.2023 r.

 ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA   08.02.2023 r.

 WYNIKI POSTĘPOWANIA CZ.1   08.02.2023 r.

 WYNIKI POSTĘPOWANIA CZ.2   08.02.2023 r.

 WYNIKI POSTĘPOWANIA CZ.3   08.02.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Zakup trenażerów, stanowisk doświadczalnych, wraz z oprzyrządowaniem oraz z kursami do pracowni

technika elektryka w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   15.03.2022 r.

 INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH   29.03.2022 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA   05.04.2022 r.

 UNIEWAŻNIENIE WYBORU   11.04.2022 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA   11.04.2022 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA   30.05.2022 r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 

 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  [.pdf - 43 144 B]  28.02.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

w ramach projektu pn.: „Wspieramy zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 OGŁOSZENIE   28.01.2022 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE   28.01.2022 r.

 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA   02.02.2022 r.

 ODPOWIEDŻ NA ZAPYTANIE   02.02.2022 r.

 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA   03.02.2022 r.

 ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT  10.02.2022 r.

 KOREKTA INFORMACJI OFERTACH  14.02.2022 r.

 WYNIKI POSTĘPOWANIA  18.02.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup laptopów z oprogramowaniem oraz drobnego wyposażenia do Technika Elektryka i Technika Hotelarstwa

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   02.11.2021 r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

 

 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (AKTUALIZACJA)   29.10.2021 r.

 

ZAMÓWIENIE UNIEWAŻNIONE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup trenażerów typu Unitrain z oprzyrządowaniem oraz urządzeń typu Elotrain wraz z kursami

do pracowni technika elektryka Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   27.10.2021 r.

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 01.12.2021 r.

 

ZAMÓWIENIE UNIEWAŻNIONE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup trenażerów typu Unitrain z oprzyrządowaniem oraz urządzeń typu Elotrain wraz z kursami

do pracowni technika elektryka Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   13.10.2021 r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

 

 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  [.pdf - 39 843 B]  27.09.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DOSTAWY

Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem oraz monitorów interaktywnych do 

Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  [.pdf - 61 718 B]  23.06.2021 r.

 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  [.pdf - 8 693 318 B]  23.06.2021 r. 

 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA   [.docx - 12 491 B]  23.06.2021 r. 

 EDYTOWALNE ZAŁĄCZNIKI   [.docx - 130 383 B]  23.06.2021 r. 

 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MINIPORTAL   [.pdf - 2 890 486 B]  23.06.2021 r. 

 INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ KUPUJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA [.pdf  171 043 B]  30.06.2021 r.

 INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH [.pdf  255 820 B]  02.07.2021 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA [.pdf  417 960 B]  29.07.2021 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA [.pdf  67 795 B]  07.09.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DOSTAWY

Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem oraz monitorów interaktywnych do 

Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

 SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA NA https://miniportal.uzp.gov.pl

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  [.pdf - 112 58 B]  07.06.2021 r.

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   [.pdf - 676 977 B]  07.06.2021 r. 

 IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA   [.docx - 114 331 B]  07.06.2021 r. 

 EDYTOWALNE ZAŁĄCZNIKI   [.docx - 182 156 B]  07.06.2021 r. 

 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MINIPORTAL   [.pdf - 2 890 486 B]  07.06.2021 r. 

 INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ KUPUJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA [.pdf  171 955 B]  15.06.2021 r.

 INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH [.pdf  250 085 B]  16.06.2021 r.

 INFORMACJA O NIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA [.pdf  333 412 B]  17.06.2021 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA [.pdf  869 522 B]  24.06.2021 r.

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania cz.1 uprawnienia elektryczne do 1kV

OA.5600.1.119.2020.ZSP

 

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  [.pdf - 40 766 B]  10.12.2020 r.

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania cz.7 identyfikacja wizualna firmy

OA.5600.1.119.2020.ZSP

 

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  [.pdf - 26 974 B]  10.12.2020 r.

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania Cz.3 kurs Autocad poziom podstawowy

OA.5600.1.119.2020.ZSP

 

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  [.pdf - 311 996 B]  08.12.2020 r.

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania cz.4 Zarządzanie flotą samochodową OA.5600.1.119.2020.ZSP

 

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  [.pdf - 686 148 B]  04.12.2020 r.

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania Cz.5. kurs obsługi kasy fiskalnej OA.5600.1.119.2020.ZSP

 

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  [.pdf - 685 643 B]  30.11.2020 r.

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania Cz.8 kurs spawanie OA.5600.1.119.2020.ZSP

 

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  [.pdf - 687 224 B]  30.11.2020 r.

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania Cz.2 kurs operatora wózka jezdniowego OA.5600.119.2020.ZSP

 

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  [.pdf - 693 829 B]  30.11.2020 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty Cz.6 Transport Główny ITD OA.5600.1.119.2020.ZSP

 

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  [.pdf - 884 721 B]  25.11.2020 r.

 

Przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów
w ramach projektu pn.: "Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  [.pdf - 194 577 B]  23.10.2020 r.

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   [.pdf - 1 231 622 B]  23.10.2020 r. 

 FORMULARZ OFERTOWY   [.docx - 103 746 B]  23.10.2020 r. 

 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE   [.pdf - 179 178 B]  27.10.2020 r. 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   [.pdf - 665 872 B]  05.11.2020 r. 

 

Zapytanie ofertowe

na doposażenie pracowni elektromechanicznej Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach w: TRNAŻER Z PRZEWODAMI WRAZ Z 4 KURSAMI w ramch projektu pn. "Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewówramach projektu pn.: „Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

ZAPYTANIE OFERTOWE [.pdf - 6 896 B]  17.09.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  [.pdf - 6 738 kB]  17.09.2020 r. 

ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA OFERTOWEGO   [.pdf - 201 134 kB]  17.09.2020 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O WYBORZE OGŁOSZENIA  [.pdf - 21 823 kB]  12.10.2020 r. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY   [.pdf - 18 270 kB]  12.10.2020 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zaprasza do złożenia oferty w sprawie doposażenia pracowni spedycji w wizualizer w ramch zdania nr 8  projektu pn. "Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 uwspółfinansowanego ze środków EFS i Budżetu Państwa

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 248 399 B]  27.04.2020 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 160 399 kB]  08.05.2020 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zaprasza do złożenia oferty w sprawie doposażenia pracowni organizacji reklamy w urządzenie wielofunkcyjne w ramach zdania nr 8  projektu pn. "Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 uwspółfinansowanego ze środków EFS i Budżetu Państwa

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 257 104 B]  27.04.2020 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 4 764 kB]  08.05.2020 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zaprasza do złożenia oferty w sprawie doposażenia pracowni organizacji reklamy w ploter tnący w ramach zdania nr 8  projektu pn. "Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 uwspółfinansowanego ze środków EFS i Budżetu Państwa

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 248 098 B]  27.04.2020 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 145 563 kB]  08.05.2020 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 

w sprawie kursu obsługi celnej i granicznej
dla uczniów Zespołu Szkół  im. Narodów Zjednoczoionej Europy w Polkowicach

 ZAPYTANIE OFERTOWE  [.pdf - 1 943 968 B]  12.03.2020 r. 

 OGŁOSZENIE  [.pdf -  1 474 444 B]  12.03.2020 r

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  [.pdf - 245 262 B]  30.03.2020 r. 

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  [.pdf -  109 145 B]  30.03.2020 r

 

Zaproszenie do składania ofert 

w sprawie kursu obsługi celnej i granicznej
dla uczniów Zespołu Szkół  im. Narodów Zjednoczoionej Europy w Polkowicach

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 938 271 B]  05.03.2020 r. 

 FORMULARZ OFERTOWY  [.doc -  19 100 B]  05.03.2020 r

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  [.doc -  152 826 B]  11.03.2020 r

 

Zaproszenie do składania ofert 

w sprawie kursu linorytu 
dla uczniów Zespołu Szkół  im. Narodów Zjednoczoionej Europy w Polkowicach

 OGŁOSZENIE  [.pdf - 1 665 431 B]  09.12.2019 r. 

 WYNIKI POSTĘPOWANIA  [.pdf -  272 845 B]  17.12.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert 

w sprawie kursu obsługi celnej i granicznej
dla uczniów Zespołu Szkół  im. Narodów Zjednoczoionej Europy w Polkowicach

OGŁOSZENIE  [.pdf - 1 879 399 B]  09.12.2019 r. 

 

Zaytanie ofertowe  na

Realizację kursów AutoCAD (poziom podstawowy i poziom zaawansowany) oraz kursu Autodesk Inventor dla nauczycieli zawodu Zespołu Szkół w Polkowicach w ramach projektu pn.: „Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

 OGŁOSZENIE  [.pdf - 98 529 B]  18.11.2019 r. 

 ZAPYTANIE  [.pdf - 45 861 B]  18.11.2019 r

 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE  [.pdf - 550 269 B]  21.11.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  [.pdf - 288 515 B]  04.12.2019 r

 BAZA KONKURENCYJNOŚCI  [.pdf - 131 799 B]  04.12.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 9: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej – zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych: biologicznych, geograficznych i chemicznej w pomoce dydaktyczne w ramach Działania 2; Część 3 i Część 4

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 715 kB]  17.06.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 153 kB]  17.06.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 407 kB]  25.06.2019 r. 

 

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 31: Zakup stanowiska zlewowego do pracowni chemii

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 2 259 kB]  12.06.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 109 kB]  12.06.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 218 kB]  18.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 33: Zakup mebli do pracowni oraz mebli kuchennych

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 016 kB]  12.06.2019 r. 

 FORMULARZE  [.docx - 116 kB]  12.06.2019 r

 OGŁOSZENIE  [.pdf - 212 kB]  12.06.2019 r

 WYJAŚNIENIE I ZMIANA OGŁOSZENIA  [.pdf - 356 kB]  18.06.2019 r

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  [.xps - 217 kB]  18.06.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 302 kB]  24.06.2019 r

 OGŁOSZENIE O WYBORZE  [.xps - 218 kB]  24.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 23: Zakup wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn

i urządzeń elektrycznych - sprzętu i aparatury elektrycznej - Część 4

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 1 071 kB]  07.06.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 153 kB]  07.06.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT [.pdf - 299 kB]  12.06.2019 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 28: Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych; Część 3

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 1 338 kB]  07.06.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 112 kB]  07.06.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT [.pdf - 427 kB]  12.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 25: Urządzenia komputerowe do pracowni chemii oraz pracowni elektrotechniki i elektroniki,

montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 1 284 kB]  27.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 110 kB]  27.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 505 kB]  05.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 28: Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 884 kB]  24.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 133 kB]  24.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 714 kB]  07.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 11: Zakup wyposażenia do pracowni technika organizacji reklamy

i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych - płyty OSB;

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf -  2 020 kB]  24.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 110 kB]  24.05.2019 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 406 kB]  04.06.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 24: Zakup narzędzi do pracowni technika informatyka oraz pracowni elektrotechniki

i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 3 340 kB]  23.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 159 kB]  23.05.2019 r

 ZMIANA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 722 kB]  29.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 114 kB]  29.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 254 kB]  05.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 27: Materiały budowlane do pracowni technika informatyka oraz pracowni elektrotechniki

i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych - płyty OSB;

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 1 865 kB]  23.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 109 kB]  23.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 334 kB]  03.06.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 23: Zakup wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji

maszyn i urządzeń elektrycznych - sprzętu i aparatury elektrycznej;

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 697 kB]  23.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 132 kB]  23.05.2019 r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT [.pdf - 275 kB]  07.06.2019 r. 

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 18:: Zakup sieciowego systemu operacyjnego

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 1 845 kB]  21.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 109 kB]  21.05.2019 r

 WYJAŚNIENIE I ZMIANA DO ZADANIA 18  [.pdf - 354 kB]  23.05.2019 r

 WYJAŚNIENIE DO ZADANIA 18  [.pdf - 354 kB]  24.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf -  400 kB]  03.06.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 13:: Zakup mebli warsztatowych i wyposażenia do nich do pracowni technika informatyka oraz

pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 2 589 kB]  21.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 111 kB]  21.05.2019 r

 ZMIANA DO ZADANIA 13  [.pdf- 421 kB]  23.05.2019 r

 ZMIANA DO ZADANIA 13  [.pdf- 395 kB]  24.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  [.pdf- 417 kB]  27.05.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 21: Zakup mierników parametrów instalacji elektrycznej do pracowni elektrotechniki i elektroniki,

montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;         

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 272 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 70 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 117 kB]  21.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf -  547 kB]  03.06.2019 r

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH WYBORU  [.pdf -  71,3 kB]  03.06.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 14: Zakup symulatora pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach do

pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;          

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 3 831 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 69 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 115 kB]  21.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf -  364 kB]  03.06.2019 r

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH WYBORU  [.pdf -  70,7 kB]  03.06.2019 r

f

Ogłoszenie nr 550057663-N-2019 z dnia 25.03.2019 r.

Przebudowa i remont Auli Forum - etap 2 - roboty 1 

 Ogłoszenie o  zamiarze zawarcia umowy  [.pdf - 176 kB]  25.03.2019 r. 

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 21: Zakup mierników parametrów instalacji elektrycznej do pracowni elektrotechniki i elektroniki,

montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;         

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 272 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 70 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 117 kB]  21.05.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 14: Zakup symulatora pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach do

pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;          

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 3 831 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 69 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 115 kB]  21.05.2019 r

f

Ogłoszenie nr 550057663-N-2019 z dnia 25.03.2019 r.

Przebudowa i remont Auli Forum - etap 2 - roboty 1 

 Ogłoszenie o  zamiarze zawarcia umowy  [.pdf - 176 kB]  25.03.2019 r. 

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 21: Zakup mierników parametrów instalacji elektrycznej do pracowni elektrotechniki i elektroniki,

montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;         

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 272 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 70 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 117 kB]  21.05.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 14: Zakup symulatora pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach do

pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;          

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 3 831 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 69 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 115 kB]  21.05.2019 r

f

Ogłoszenie nr 550057663-N-2019 z dnia 25.03.2019 r.

Przebudowa i remont Auli Forum - etap 2 - roboty 1 

 Ogłoszenie o  zamiarze zawarcia umowy  [.pdf - 176 kB]  25.03.2019 r. 

f

Ogłoszenie o zmianie umowy dot. postępowania na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 6: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej -

- zakup wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych

         w ramach Działania 4; w ramach realizacji projektu pn.:

 „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół

im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 Ogłoszenie o  zmienie umowy  [.pdf - 40 kB]  28.01.2019 r. 

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 10: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej -

- zakup wyposażenia pracowni chemicznej w stoły laboratoryjne, dygestorium i destylarkę,

         w ramach Działania 2; w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie

projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół

im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 3 578 kB]  31.10.2018 r. 

 FORMULARZ OFERTY  [.docx - 114 kB] 31.10.2018 r.

 WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 565 kB] 06.11.2018 r.

 UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 1  [.pdf - 339 kB] 16.11.2018 r.

 UZASADNIENIE  WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 2  [.pdf - 342 kB] 16.11.2018 r.

 SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 1  [.pdf - 375 kB] 04.12.2018 r.

 SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 2  [.pdf - 366 kB] 04.12.2018 r.

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 9: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej 

– zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych: biologicznych, geograficznych i chemicznej w pomoce dydaktyczne

         w ramach Działania 2; Części 1 – 6; w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie projektu pn.:            

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.docx - 193 kB]  19.10.2018 r. 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 7 047 kB]  19.10.2018 r.

 WYJAŚNIENIA WYKONAWCY  [.pdf - 562 kB]  24.10.2018 r.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 1  [.pdf - 408 kB]  06.11.2018 r.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 2  [.pdf - 372 kB]  06.11.2018 r.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 3  [.pdf - 370 kB]  06.11.2018 r.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 4  [.pdf - 368 kB]  06.11.2018 r.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 6  [.pdf - 565 kB]  06.11.2018 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 5  [.pdf - 405 kB]  06.11.2018 r.

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 5: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej:

                                      1) Część 1: Zakup szaf warsztatowych w ramach Działania 4:                                                                          

w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie projektu pn.:

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.docx - 120 kB]  16.10.2018 r. 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 2 070 kB]  16.10.2018 r.;

 UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  [.pdf - 355 kB]  26.10.2018 r.;

f

 Zaproszenie do składnia ofert na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”, 

w ramach których realizowane będą następujące zadania, stanowiące odrębne części:

Zadanie 1: Zakup oprogramowania do pracowni spedytora w ramach Działania 3;

w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie projektu pn.:

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 69 kB] 14.09.2018 r.

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 053 kB] 14.09.2018 r. 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.docx - 176 kB]  14.09.2018 r.

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  [.pdf - 69 kB]  17.10.2018 r.

 UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  [.pdf - 353 kB]  17.10.2018 r.