NAJLEPSI UCZNIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce

rok szkolny 2022/2023

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Hoffman Michał

IV ap

5,44

wzorowa

2.

Ryszko Wiktor

IV ap

5,33

wzorowa

3.

Wadas Julia

IV bp

5,18

wzorowa

4.

Kokoszka Małgorzata

IV bp

5,17

wzorowa

5.

Szydłowska Beata

IV bp

5,11

wzorowa

6.

Cyran Nikola

IV ap

5,06

wzorowa

7.

Szymańska Wiktoria

IV bp

4,88

bardzo dobra

8.

Jamrozik Zuzanna

IV bp

4,81

bardzo dobra

 

TECHNIKUM

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Surmiak Aleksandra

IV atg

5,04

wzorowa

2.

Niewieściuk Tobiasz

IV ctg

5,04

wzorowa

3.

Kwapis Mateusz

IV ctg

5,00

bardzo dobra

4.

Mazur Mateusz

IV ctg

4,83

wzorowa

 

 

Wykaz absolwentów
Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy
w Polkowicach
typowanych do Nagrody Starosty

rok szkolny 2022/2023

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Hoffman Michał

IV ap

5,44

wzorowa

2.

Ryszko Wiktor

IV ap

5,33

wzorowa

3.

Wadas Julia

IV bp

5,18

wzorowa

4.

Kokoszka Małgorzata

IV bp

5,17

wzorowa

5.

Szydłowska Beata

IV bp

5,11

wzorowa

6.

Cyran Nikola

IV ap

5,06

wzorowa

 

 

TECHNIKUM

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Surmiak Aleksandra

IV atg

5,04

wzorowa

2.

Niewieściuk Tobiasz

IV ctg

5,04

wzorowa

3.

Kwapis Mateusz

IV ctg

5,00

bardzo dobra

 

 

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce – maturzyści

rok szkolny 2022/2023

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Hoffman Michał

IV ap

5,44

wzorowa

2.

Ryszko Wiktor

IV ap

5,33

wzorowa

3.

Wadas Julia

IV bp

5,18

wzorowa

4.

Kokoszka Małgorzata

IV bp

5,17

wzorowa

5.

Szydłowska Beata

IV bp

5,11

wzorowa

6.

Cyran Nikola

IV ap

5,06

wzorowa

7.

Szymańska Wiktoria

IV bp

4,88

bardzo dobra

8.

Jamrozik Zuzanna

IV bp

4,81

bardzo dobra

 

 

TECHNIKUM

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Surmiak Aleksandra

IV atg

5,04

wzorowa

2.

Niewieściuk Tobiasz

IV ctg

5,04

wzorowa

3.

Kwapis Mateusz

IV ctg

5,00

bardzo dobra

4.

Mazur Mateusz

IV ctg

4,83

wzorowa

  

 

Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ocena zachowania

1.

Leopold Borys

IV ap

wzorowa

2.

Leopold Oskar

IV ap

wzorowa

3.

Pociecha Kacper

IV ap

wzorowa

4.

Poczwardowski Kacper

IV ap

wzorowa

5.

Kokoszka Małgorzata

IV bp

wzorowa

6.

Korniluk Martyna

IV bp

wzorowa

7.

Mazur Małgorzata

IV bp

wzorowa

8.

Wadas Julia

IV bp

wzorowa

 

 

TECHNIKUM

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ocena zachowania

1.

Bąk Hubert

IV btg

wzorowa

2.

Bukatowicz Dominik

IV btg

wzorowa

3.

Figas Bartłomiej

IV btg

dobra

4.

Kisiecki Gracjan

IV ctg

bardzo dobra

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

ROK SZKOLNY 2020/2021

ROK SZKOLNY 2019/2020

ROK SZKOLNY 2018/2019

ROK SZKOLNY 2017/2018

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2012/2013

ROK SZKOLNY 2011/2012

ROK SZKOLNY 2010/2011

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2008/2009

ROK SZKOLNY 2007/2008

ROK SZKOLNY 2006/2007