Zaproszenie do składania ofert 

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zaprasza do złożenia oferty w sprawie doposażenia pracowni spedycji w wizualizer w ramch zdania nr 8  projektu pn. "Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 uwspółfinansowanego ze środków EFS i Budżetu Państwa

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 248 399 B]  27.04.2020 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 160 399 kB]  08.05.2020 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zaprasza do złożenia oferty w sprawie doposażenia pracowni organizacji reklamy w urządzenie wielofunkcyjne w ramach zdania nr 8  projektu pn. "Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 uwspółfinansowanego ze środków EFS i Budżetu Państwa

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 257 104 B]  27.04.2020 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 4 764 kB]  08.05.2020 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zaprasza do złożenia oferty w sprawie doposażenia pracowni organizacji reklamy w ploter tnący w ramach zdania nr 8  projektu pn. "Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 uwspółfinansowanego ze środków EFS i Budżetu Państwa

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 248 098 B]  27.04.2020 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 145 563 kB]  08.05.2020 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 

w sprawie kursu obsługi celnej i granicznej
dla uczniów Zespołu Szkół  im. Narodów Zjednoczoionej Europy w Polkowicach

 ZAPYTANIE OFERTOWE  [.pdf - 1 943 968 B]  12.03.2020 r. 

 OGŁOSZENIE  [.pdf -  1 474 444 B]  12.03.2020 r

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  [.pdf - 245 262 B]  30.03.2020 r. 

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  [.pdf -  109 145 B]  30.03.2020 r

 

Zaproszenie do składania ofert 

w sprawie kursu obsługi celnej i granicznej
dla uczniów Zespołu Szkół  im. Narodów Zjednoczoionej Europy w Polkowicach

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 938 271 B]  05.03.2020 r. 

 FORMULARZ OFERTOWY  [.doc -  19 100 B]  05.03.2020 r

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  [.doc -  152 826 B]  11.03.2020 r

 

Zaproszenie do składania ofert 

w sprawie kursu linorytu 
dla uczniów Zespołu Szkół  im. Narodów Zjednoczoionej Europy w Polkowicach

 OGŁOSZENIE  [.pdf - 1 665 431 B]  09.12.2019 r. 

 WYNIKI POSTĘPOWANIA  [.pdf -  272 845 B]  17.12.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert 

w sprawie kursu obsługi celnej i granicznej
dla uczniów Zespołu Szkół  im. Narodów Zjednoczoionej Europy w Polkowicach

OGŁOSZENIE  [.pdf - 1 879 399 B]  09.12.2019 r. 

 

Zaytanie ofertowe  na

Realizację kursów AutoCAD (poziom podstawowy i poziom zaawansowany) oraz kursu Autodesk Inventor dla nauczycieli zawodu Zespołu Szkół w Polkowicach w ramach projektu pn.: „Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

 OGŁOSZENIE  [.pdf - 98 529 B]  18.11.2019 r. 

 ZAPYTANIE  [.pdf - 45 861 B]  18.11.2019 r

 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE  [.pdf - 550 269 B]  21.11.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  [.pdf - 288 515 B]  04.12.2019 r

 BAZA KONKURENCYJNOŚCI  [.pdf - 131 799 B]  04.12.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 9: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej – zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych: biologicznych, geograficznych i chemicznej w pomoce dydaktyczne w ramach Działania 2; Część 3 i Część 4

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 715 kB]  17.06.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 153 kB]  17.06.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 407 kB]  25.06.2019 r. 

 

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 31: Zakup stanowiska zlewowego do pracowni chemii

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 2 259 kB]  12.06.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 109 kB]  12.06.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 218 kB]  18.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 33: Zakup mebli do pracowni oraz mebli kuchennych

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 016 kB]  12.06.2019 r. 

 FORMULARZE  [.docx - 116 kB]  12.06.2019 r

 OGŁOSZENIE  [.pdf - 212 kB]  12.06.2019 r

 WYJAŚNIENIE I ZMIANA OGŁOSZENIA  [.pdf - 356 kB]  18.06.2019 r

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  [.xps - 217 kB]  18.06.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 302 kB]  24.06.2019 r

 OGŁOSZENIE O WYBORZE  [.xps - 218 kB]  24.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 23: Zakup wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn

i urządzeń elektrycznych - sprzętu i aparatury elektrycznej - Część 4

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 1 071 kB]  07.06.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 153 kB]  07.06.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT [.pdf - 299 kB]  12.06.2019 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 28: Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych; Część 3

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 1 338 kB]  07.06.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 112 kB]  07.06.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT [.pdf - 427 kB]  12.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 25: Urządzenia komputerowe do pracowni chemii oraz pracowni elektrotechniki i elektroniki,

montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 1 284 kB]  27.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 110 kB]  27.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 505 kB]  05.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 28: Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 884 kB]  24.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 133 kB]  24.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 714 kB]  07.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 11: Zakup wyposażenia do pracowni technika organizacji reklamy

i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych - płyty OSB;

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf -  2 020 kB]  24.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 110 kB]  24.05.2019 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 406 kB]  04.06.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 24: Zakup narzędzi do pracowni technika informatyka oraz pracowni elektrotechniki

i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 3 340 kB]  23.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 159 kB]  23.05.2019 r

 ZMIANA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 722 kB]  29.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 114 kB]  29.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 254 kB]  05.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 27: Materiały budowlane do pracowni technika informatyka oraz pracowni elektrotechniki

i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych - płyty OSB;

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 1 865 kB]  23.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 109 kB]  23.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 334 kB]  03.06.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 23: Zakup wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji

maszyn i urządzeń elektrycznych - sprzętu i aparatury elektrycznej;

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 697 kB]  23.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 132 kB]  23.05.2019 r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT [.pdf - 275 kB]  07.06.2019 r. 

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 18:: Zakup sieciowego systemu operacyjnego

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 1 845 kB]  21.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 109 kB]  21.05.2019 r

 WYJAŚNIENIE I ZMIANA DO ZADANIA 18  [.pdf - 354 kB]  23.05.2019 r

 WYJAŚNIENIE DO ZADANIA 18  [.pdf - 354 kB]  24.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf -  400 kB]  03.06.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 13:: Zakup mebli warsztatowych i wyposażenia do nich do pracowni technika informatyka oraz

pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 2 589 kB]  21.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 111 kB]  21.05.2019 r

 ZMIANA DO ZADANIA 13  [.pdf- 421 kB]  23.05.2019 r

 ZMIANA DO ZADANIA 13  [.pdf- 395 kB]  24.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  [.pdf- 417 kB]  27.05.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 21: Zakup mierników parametrów instalacji elektrycznej do pracowni elektrotechniki i elektroniki,

montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;         

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 272 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 70 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 117 kB]  21.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf -  547 kB]  03.06.2019 r

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH WYBORU  [.pdf -  71,3 kB]  03.06.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 14: Zakup symulatora pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach do

pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;          

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 3 831 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 69 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 115 kB]  21.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf -  364 kB]  03.06.2019 r

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH WYBORU  [.pdf -  70,7 kB]  03.06.2019 r

f

Ogłoszenie nr 550057663-N-2019 z dnia 25.03.2019 r.

Przebudowa i remont Auli Forum - etap 2 - roboty 1 

 Ogłoszenie o  zamiarze zawarcia umowy  [.pdf - 176 kB]  25.03.2019 r. 

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 21: Zakup mierników parametrów instalacji elektrycznej do pracowni elektrotechniki i elektroniki,

montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;         

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 272 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 70 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 117 kB]  21.05.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 14: Zakup symulatora pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach do

pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;          

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 3 831 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 69 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 115 kB]  21.05.2019 r

f

Ogłoszenie nr 550057663-N-2019 z dnia 25.03.2019 r.

Przebudowa i remont Auli Forum - etap 2 - roboty 1 

 Ogłoszenie o  zamiarze zawarcia umowy  [.pdf - 176 kB]  25.03.2019 r. 

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 21: Zakup mierników parametrów instalacji elektrycznej do pracowni elektrotechniki i elektroniki,

montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;         

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 272 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 70 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 117 kB]  21.05.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 14: Zakup symulatora pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach do

pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;          

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 3 831 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 69 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 115 kB]  21.05.2019 r

f

Ogłoszenie nr 550057663-N-2019 z dnia 25.03.2019 r.

Przebudowa i remont Auli Forum - etap 2 - roboty 1 

 Ogłoszenie o  zamiarze zawarcia umowy  [.pdf - 176 kB]  25.03.2019 r. 

f

Ogłoszenie o zmianie umowy dot. postępowania na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 6: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej -

- zakup wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych

         w ramach Działania 4; w ramach realizacji projektu pn.:

 „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół

im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 Ogłoszenie o  zmienie umowy  [.pdf - 40 kB]  28.01.2019 r. 

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 10: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej -

- zakup wyposażenia pracowni chemicznej w stoły laboratoryjne, dygestorium i destylarkę,

         w ramach Działania 2; w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie

projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół

im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 3 578 kB]  31.10.2018 r. 

 FORMULARZ OFERTY  [.docx - 114 kB] 31.10.2018 r.

 WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 565 kB] 06.11.2018 r.

 UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 1  [.pdf - 339 kB] 16.11.2018 r.

 UZASADNIENIE  WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 2  [.pdf - 342 kB] 16.11.2018 r.

 SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 1  [.pdf - 375 kB] 04.12.2018 r.

 SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 2  [.pdf - 366 kB] 04.12.2018 r.

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 9: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej 

– zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych: biologicznych, geograficznych i chemicznej w pomoce dydaktyczne

         w ramach Działania 2; Części 1 – 6; w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie projektu pn.:            

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.docx - 193 kB]  19.10.2018 r. 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 7 047 kB]  19.10.2018 r.

 WYJAŚNIENIA WYKONAWCY  [.pdf - 562 kB]  24.10.2018 r.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 1  [.pdf - 408 kB]  06.11.2018 r.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 2  [.pdf - 372 kB]  06.11.2018 r.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 3  [.pdf - 370 kB]  06.11.2018 r.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 4  [.pdf - 368 kB]  06.11.2018 r.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 6  [.pdf - 565 kB]  06.11.2018 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 5  [.pdf - 405 kB]  06.11.2018 r.

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 5: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej:

                                      1) Część 1: Zakup szaf warsztatowych w ramach Działania 4:                                                                          

w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie projektu pn.:

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.docx - 120 kB]  16.10.2018 r. 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 2 070 kB]  16.10.2018 r.;

 UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  [.pdf - 355 kB]  26.10.2018 r.;

f

 Zaproszenie do składnia ofert na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”, 

w ramach których realizowane będą następujące zadania, stanowiące odrębne części:

Zadanie 1: Zakup oprogramowania do pracowni spedytora w ramach Działania 3;

w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie projektu pn.:

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 69 kB] 14.09.2018 r.

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 053 kB] 14.09.2018 r. 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.docx - 176 kB]  14.09.2018 r.

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  [.pdf - 69 kB]  17.10.2018 r.

 UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  [.pdf - 353 kB]  17.10.2018 r.