"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny
i osiągnąć to (…)"

Autorce tych słów można wierzyć – Maria Skłodowska-Curie jest jedyną kobietą, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym tą nagrodą w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Jest ona też jedyną kobietą, która spoczęła w paryskim Panteonie w dowód uznania zasług na polu naukowym.

W dobie szybkiego postępu technicznego i technologicznego oraz wzrastającej  konkurencyjności, promowanie osób twórczych i uzdolnionych ma ogromne znaczenie. Chcemy, żeby w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach każdy uczeń miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji. 

W zakładce Zespołu Wspierania Uzdolnień znajdziecie informacje o realizowanych zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, olimpiadach, zawodach i przedsięwzięciach. Tu także można dowiedzieć się więcej o sukcesach naszych uczniów i otrzymywanych przez nich nagrodach i stypendiach.

Zdolności ujawniają się we wszystkich rodzajach aktywności człowieka. Można więc powiedzieć, że każdy człowiek jest ogólnie zdolny, chociaż nie każdy zdolny jest np. do rysowania czy tańca.

Odkrywajcie zatem Wasze talenty i podejmujecie nowe wyzwania!

Irena Kuźma
Zespół Wspierania Uzdolnień