w edukacji

 

 ProjeKt: W EDUKACJI ZMIANY – SUKCES UCZNIÓW MUROWANY!"

 

 

 

 

 

 

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Informujemy, iż w dziale Zamówienia publiczne strony http://zs.polkowice.pl zostały zamieszczone ogłoszenia o Zamówieniach publicznych w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16.

Czytaj więcej...

 

 NAJZDOLNIEJSI NAGRODZENI STYPENDIAMI

10 lutego 2017 r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach spotkał się z młodzieżą uzdolnioną w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, która chce rozwijać się w wybranej przez siebie dziedzinie i ich rodzicami.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Nadal trwa nabór na zajęcia pozalekcyjnerealizowane na terenie Zespołu Szkół w Polkowicach w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”.Zajęcia skierowane są do uczniów osiągających słabe wyniki w nauce - są to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, jak i dla uczniów zdolnych chcących podnosić swoje umiejętności i są to zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

Czytaj więcej...