Od stycznia do grudnia 2021 r. Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach bierze udział w „Programie rozwoju nawyków i kompetencji Leader100”. Program ten działa już od 2011 r. i jest na bieżąco aktualizowany zgodnie ze wskazówkami ze strony uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Dzięki sponsorowi – Fundacji Revimine (Grupa KGHM) – nasza szkoła może bezpłatnie włączyć się do Programu Leader100!

W programie biorą udział wszystkie klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum. Wychowawcy pozostałych klas mogą w każdym momencie zgłosić się do udziału w Programie poprzez zgłoszenie tej decyzji do psychologa szkolnego (Amelia Janczak).

W ramach współpracy z Programem szkoła otrzymuje materiały edukacyjne służące rozwojowi postaw, wartości, zdolności, kompetencji i nawyków. Program będzie realizowany głównie podczas zajęć z wychowawcą.

Materiały wprowadzają uczniów w świat wartości ze szczególnym uwzględnieniem: pracy zespołowej, przyjaźni, solidarności, pomocy innym, uczciwości, sprawiedliwości i patriotyzmu. Wskazują wzorce postępowania, wzmacniają poczucie tożsamości indywidualnej, rozwijają kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania, a także wspierają w rozwoju osobistym i budowaniu relacji społecznych.

Celem Programu Leader100 jest wspomaganie wychowywania młodzieży przez rodziny oraz szkołę, uwzględniając indywidualne cechy każdego ucznia, wspomaganie w odkrywaniu potencjału ucznia, jego mocnych stron i pasji oraz stymulowanie aktywności uczniów w szkole, w domu oraz poza nimi, w tym poprzez zaangażowanie społeczne.

Rezultatem działań jest wzrastanie młodzieży w dobrych nawykach, kompetencjach i wartościach, które pomogą im stawać się na co dzień bardziej szczęśliwymi ludźmi, a w konsekwencji, w dorosłym życiu, szczęśliwszymi i świadomymi rodzicami, kompetentnymi pracownikami, itp.

„Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni.”

(Leroy Eims)

 

Opracowała: Amelia Janczak, psycholog szkolny

PROGRAM LEADER100

PROGRAM LEADER100E

 Opublikował: Piotr Błażejczyk