Przypominamy, że w sekretariacie uczniowskim są do odbioru wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zapraszamy do poniedziałku (23 XII 2019 r.).