Do 15 grudnia 2019 roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka na zgłoszenia uczniowskich projektów badawczych i technicznych do KONKURSU UNII EUROPEJSKIEJ DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW (European Union Contest for Young Scientists - EUCYS).

Do Konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim (np. na olimpiadzie przedmiotowej) lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem naukowym minimum doktora.

Przyjmowane są prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych.

Projekty mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów (niekoniecznie z jednej klasy lub szkoły). Muszą jednak powstać przed rozpoczęciem studiów na wyższej
uczelni przez każdego z autorów.

Szczegóły na: https://fundusz.org/konkurs/

 

 

 

EUCYS

Opublikował: Kacper Mordecki